<div style='color: #000;'>Het aanbod van producten</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week naar</div><div style='color: #d9782d;'>een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div>

Voedselpakketten die door de Leidse Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.

Daarom hebben we een zorgvuldige aanmeldingsprocedure, die ervoor zorgt dat de voedselpakketten alleen terechtkomen bij mensen die dat nodig hebben. Daarbij willen wij maatwerk leveren. Iedereen kan een beroep doen op de Voedselbank Leiden en omstreken, ongeacht geloof, huidskleur of nationaliteit. Ook maakt het ons niet uit wat de reden is voor een beroep op de voedselbank.

Aanmelding kan op twee manieren gebeuren: via een hulpverlenende instantie (zij doen al een eerste check en de klant krijgt dan meteen bij het eerste bezoek een pakket op voorlopige basis) of door de aanmelder zelf. 

Aanmelding door klant zelf:

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan iedereen zich, zonder dat een verwijzing nodig is, iedere donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur aanmelden aan de Willem Barentszstraat 37.  Hoewel we tegenwoordig ook op dinsdagmiddag open zijn, ontvangen we nieuwe cliënten alleen op donderdag. Om de aanmelding te versnellen is het verstandig een aanmeldformulier mee te nemen, waarop de financiële gegevens al zijn ingevuld. Dit formulier kunt u hier downloaden. Daarna maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Omdat we maatwerk willen leveren kijken we tijdens dat gesprek aan de hand van de landelijke criteria  of iemand voor een pakket in aanmerking komt. Als dat inderdaad het geval is, wordt vanaf dat moment wekelijks een pakket ter beschikking gesteld.

Aanmelding door hulpverlenende instantie:
Voor de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) kunnen klanten aangemeld worden door sociale instanties, zoals de schuldhulpverlening, het maatschappelijk werk of de GGZ. 

Als u als hulpverlener denkt dat een cliënt uit de Leidse regio in aanmerking komt (lees de criteria) kunt u ons aanmeldingsformulier downloaden, printen en na invulling aan de cliënt meegeven. 
Hij/zij kan zich dan op donderdagmiddag tussen 12:00 en 13:00 met dat formulier op de administratie melden voor een eerste voedselpakket. Hoewel we tegenwoordig ook op dinsdagmiddag open zijn, ontvangen we nieuwe cliënten alleen op donderdag.
Wij maken dan meteen een afspraak voor een intake om de deelname op voorlopige basis om te zetten naar vast.

Intake
Bij de intake wordt getoetst volgens de criteria die de Vereniging Voedselbanken Nederland, waarbij de voedselbank Leiden e.o. is aangesloten, heeft opgesteld. Voor een goede beoordeling is het gewenst om alle financiële gegevens te overleggen.

  • Inkomensverklaring (loon of uitkering), huur en huursubsidie, kosten energie en water, voorlopige teruggaves van de belasting, woonlasten, kosten schoolgaande kinderen, schulden.

De Voedselbank garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvraag.

Zolang het intake gesprek nog niet heeft plaatsgevonden, kan wel al wekelijks een voedselpakket opgehaald worden op voorlopige basis indien men is aangemeld door een hulpverlenende instantie