<div style='color: #000;'>Het aanbod van producten</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week naar</div><div style='color: #d9782d;'>een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week</div><div style='color: #d9782d;'>naar een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div>

Voedselpakketten die door de Voedselbank Leiden ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Van de klanten wordt verwacht dat zij, al dan niet met de hulp van hulpverleners, werken aan een oplossing voor de financiële en feitelijke problemen die een beroep op de Voedselbank nodig maken.

Daarom hebben we een zorgvuldige aanmeldprocedure, die ervoor zorgt dat de voedselpakketten alleen terechtkomen bij mensen die dat echt nodig hebben. Daarbij willen we maatwerk leveren. Iedereen kan een beroep doen op de Voedselbank Leiden, ongeacht geloof, huidskleur of nationaliteit. Ook maakt het ons niet uit wat de reden is voor een beroep op de voedselbank.

AANMELDPROCEDURE

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kan iedereen zich, zonder dat een verwijzing nodig is, elke donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur aanmelden aan de Willem Barentszstraat 37 in Leiden.  Hoewel we tegenwoordig ook op dinsdagmiddag open zijn, kunnen nieuwe cliënten zich alleen op donderdag aanmelden

Voor de aanmelding is een ingevuld aanmeldformulier nodig, dat u hier kunt downloaden. Aanmelding via een hulpverlener heeft onze voorkeur. Het aanmeldformulier neemt u mee wanneer u zich aanmeldt. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

INTAKEGESPREK
Omdat we maatwerk willen leveren kijken we tijdens dat gesprek die of iemand voor een pakket in aanmerking komt. Daarbij wordt getoetst aan de hand van de landelijke criteria van de vereniging Voedselbanken Nederland, waarbij we zjn aangesloten. Voor een goede beoordeling is het nodig om alle financiële gegevens te overleggen, zoals:

  • inkomensspecificatie (loon, uitkering of leefgeld), brief Belastingdienst over toegekende toeslagen, huur, kosten energie en water, premie zorg- en andere verzekeringen en gegevens over daadwerkelijke aflossing van schulden.

aanmelding door hulpverlener

Wanneer u door een hulpverlener bent doorverwezen krijgt u in principe direct bij de aanmelding, op voorlopige basis, wekelijks een voedselpakket. Er is dan namelijk al een eerste controle van de gegevens geweest door de hulpverlener. Wel wordt verwacht dat u met de hulpverlener aan een oplossing van de problemen aan de slag gaat. Wanneer daarover meer duidelijkheid te verwachten is wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.  

aanmelding door klant zelf

Meldt u zich op eigen initiatief aan, dan ontvangt u in principe niet direct een voedselpakket. Wel wordt er zo snel mogelijk een datum voor een intakegesprek vastgesteld. Daarbij worden de problemen met u besproken en volgt meestal een verwijzing naar de hulpverlening met de vraag deze te helpen oplossen. In ieder geval dient u zelf aan een oplossing (mee) te werken. In dat gesprek worden ook de financiële gegevens, die u heeft meegebracht, getoetst aan de landelijke criteria.