<div style='color: #000;'>Het aanbod van producten</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week naar</div><div style='color: #d9782d;'>een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week</div><div style='color: #d9782d;'>naar een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div>

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Heeft u problemen met de inhoud van een voedselpakket, de werkwijze van één van onze vrijwilligers, krijgt u geen pakket?

Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht bij voorkeur schriftelijk bij een bestuurslid indienen via secretaris@leiden.voedselbankennederland.nl. Wilt u daar dan in ieder geval in vermelden:

  • uw naam, adres en woonplaats en voor klanten het nummer van hun pasje
  • de naam en de datum van ontvangst van het product waarover u een klacht heeft.
  • de datum en plaats van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft;
  • de naam van de medewerker 

Lukt het niet de klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u daarover ook mondeling contact met een bestuurslid opnemen.

Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht stuurt het bestuur u een ontvangstbevestiging.

Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van het bestuur een inhoudelijke reactie op uw klacht. 

Met uw klacht proberen wij onze dienstverlening te verbeteren