<div style='color: #000;'>Het aanbod van producten</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week naar</div><div style='color: #d9782d;'>een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week</div><div style='color: #d9782d;'>naar een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div>

Veel gestelde vragen - BELANGSTELLENDEN

Kan de Voedselbank ook een plaats zijn voor stages of re-integratietrajecten?

Dat is zeer beperkt mogelijk en pas na overleg. Op beperkte schaal is er plaats voor (maatschappelijke) stage. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: klanten@leiden.voedselbankennederland.nl

Neemt de voedselbank ook kleding, speelgoed e.d. aan voor de pakketten?

De voedselbank deelt uitsluitend voedsel en persoonlijke verzorgingsproducten uit. Voor kleding, speelgoed, maar ook witgoed en andere non-food artikelen verwijzen wij u graag door naar de Weggeefwinkel, het Warenhuis of Leiden Helpt.

Hoe garandeert de voedselbank de privacy?

Privacy Statement: St. Voedselbank Nederland (De Voedselbank) respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank. 


Veel gestelde vragen - INSTANTIES

Wanneer en waar worden de pakketten uitgedeeld?

Op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 aan de Willem Barentszstraat 37. De ontvangstruimte is een half uur eerder open voor een kop koffie of thee. Daarnaast hebben we een uitdeelpunt in Leiden Zuid-West,voor tijden en overige informatie, zie hier

Kan de voedselbank ook helpen met schulden?

Nee, dat doet de voedselbank niet.


Veel gestelde vragen - AFNEMERS

Is het voedsel dat in de pakketten zit niet over de uiterste houdbaarheidsdatum en/of is het nog wel te eten?

Wij houden ons beslist aan de regels en al het voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft.

Waar moet ik het voedselpakket ophalen?

Heeft u recht op een voedselpakket, dan kunt u uw pakket wekelijks afhalen bij een van onze uitgiftepunten.

Hoe lang krijg ik het voedselpakket?

Zodra uw voedselpakketaanvraag door de Voedselbank is toegekend, ontvangt u maximaal 1 jaar een voedselpakket. Indien nodig, kunt in aanmerking komen voor verlenging van voedselhulp. Tijdens een herintake wordt bepaald of u nog steeds in aanmerking komt. Uw financiële situatie wordt dan opnieuw bekeken.

Ik kan een keer het pakket niet komen halen; wat moet ik doen?

U mag elke donderdag uw pakket ophalen. Mocht dit lukken, mag ook iemand anders het pakket voor u ophalen. Als het pakket een keer niet opgehaald kan worden door u of iemand anders, dient u af te bellen op nummer 06-18348481.
Als u 2 weken uw pakket niet ophaalt en ook niet doorgeeft wat daar de reden voor is, dan wordt u uitgeschreven bij de voedselbank.

Ons vaste nummer (071-7078008) is alleen op donderdag bemand. Alle andere dagen kunt u ons nummer 06-18348481 gebruiken.


Veel gestelde vragen - LEVERANCIERS & DONATEURS

Waarom laten we het verstrekken van voedselpakketten niet aan de overheid over?

Politici vinden het verstrekken van voedsel geen overheidstaak, maar een taak voor kerken, maatschappelijke instellingen, buren e.d..

Welke instanties verrichten de intake?

De aanmelding geschiedt in principe via sociale instanties, zoals de schuldhulpverlening, het maatschappelijk werk of de GGZ. Lees hier meer over hoe vraag ik een pakket aan. Na aanmelding wordt een intakegesprek gepland en wordt bekeken of men inderdaad aan de landelijk vastegestelde criteria voldoet.

Waar kan ik voedsel doneren?

U kunt voedsel doneren, zolang het om houdbare en niet aangebroken producten gaat. Ook mag de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken zijn. U kunt dat brengen bij de Willem Barentszstraat 37 op maandag van 10.00 - 13.00, dinsdag van 9.00 - 15.00 uur, op woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur en op donderdag van 9.00 - 15.00 uur.

Kleine hoeveelheden
Kleine hoeveelheden (geen diepvries) kunt u ook brengen bij ons inzamelpunt op de bakkerij op Oude Vest 44b/c van maandag tot vrijdag 9.00-17.00 uur.

Grote hoeveelheden
Ook grote hoeveelheden, mits de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken, kunnen wij goed gebruiken. Wij hebben een koelcel en een vriescel om uitgifte over meerdere weken te verdelen. 
Als het te veel is voor ons klantenbestand brengen wij het surplus naar het centrale uitgeefpunt van alle voedselbanken van deze regio, zodat ook andere voedselbanken ervan kunnen profiteren. 
Indien u zelf niet in staat bent om het voedsel bij ons te brengen, kunnen wij grotere hoeveelheden ook met onze bus komen halen. Voor afspraken daarover kunt u bellen naar 06-401 63 036.

Kan ik ook met geld helpen?

Heel graag, alle beetjes helpen!
U kunt uw donatie storten op IBAN nummer NL82INGB0001152165 t.n.v. Voedselbank Leiden. Wij zijn een door de belasting als goed doel erkende ANBI organisatie.

Meer informatie over het doneren van geld, leest u hier.