<div style='color: #000;'>Het aanbod van producten</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week naar</div><div style='color: #d9782d;'>een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week</div><div style='color: #d9782d;'>naar een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div>
Aantal huishoudens
Het aantal huishoudens dat een beroep doet op een wekelijks gratis voedselpakket is sinds het begin van de voedselbank voortdurend gestegen. Eind 2007 waren dat er 109, eind 2008 waren dat er 180, 238 (325) eind 2009, 265 (380) eind 2010, 318 (553) eind 2011, 384 (679) eind 2012 en eind 2013 waren dat 462 (835) huishoudens. De cijfers tussen haakjes zijn de aantallen huishoudens van Leiden met omliggende gemeenten uit de Duin-en Bollenstreek waar we intensief mee samenwerkten.  
Vanaf 2014 noemen we alleen nog het aantal huishoudens uit Leiden en direct omliggende gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, aangezien de voedselbanken uit de Duin-en Bollenstreek vanaf die tijd zelfstandig opereren. Eind 2014 ontvingen 416 huishoudens in Leiden e.o. een voedselpakket, eind 2015 waren dat 425 huishoudens en eind 2016 400 huishoudens.

Uitdeelpunten
De Voedselbank Leiden e.o. heeft uitdeelpunten in het centrum van Leiden en in Leiden Zuid-West.

Samenwerking met andere voedselbanken
Vanuit Leiden is een aantal andere voedselbanken opgezet in de regio. Inmiddels zijn deze voedselbanken allemaal zelfstandig, maar we werken nog samen met de voedselbanken in de Duin- en Bollenstreek op gebied van kennis, transport en voedseloverschotten.
 
Etenswaren
De etenswaren zijn afkomstig van bedrijven, instellingen, kerken, scholen en particulieren uit de regio. Ook via het distributiecentrum van de Voedselbank Haaglanden worden levensmiddelen aangeleverd. Het gaat om kwalitatief goed voedsel dat via gangbare verkoopkanalen niet meer kan worden verkocht en daarom vernietigd zou worden.

Voedselbanken Nederland
Voedselbank Leiden maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Het aantal aangesloten voedselbanken groeit nog steeds. Wekelijks worden 35.000 voedselpakketten vanuit 163 (2016) vestigingen uitgedeeld en zijn ongeveer 88.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. In 2013 groeide het aantal klanten explosief met 30%. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een landelijke vereniging met ruim 10.500 vrijwilligers. Daar maken wij een klein onderdeel van uit.

Een overzicht van de aangesloten voedselbanken in Nederland kunt u vinden op www.voedselbankennederland.nl.