<div style='color: #000;'>Voedselbank Leiden deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het pakket </div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers stellen</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het voedselpakket</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div>

Voedselbank werkt mee aan pilot 'Vroegsignalering'

Schuldenproblematiek komt helaas veel voor bij klanten van de Voedselbank. Daarom zijn we blij dat de Stadsbank, het Sociaal Wijkteam Merenwijk en de Leidse woningbouwcorporaties in de Merenwijk op 1 juni 2017 zijn begonnen met de pilot “Vroegsignalering”. 

Daarin worden financiële problemen van mensen in een vroeg stadium in kaart gebracht om zo snelle hulpverlening mogelijk te maken. Naar aanleiding van signalen, zoals huurachterstand, wordt actief hulp geboden en als de huurder dat wil, worden problematische schulden aangepakt. Zo kunnen de gevolgen daarvan als dak- en thuisloosheid worden voorkomen. Als mensen daarvoor open staan kunnen ook andere financiële problemen worden aangepakt.

De Voedselbank Leiden e.o. wil daarin ook haar steentje bijdragen. Afgesproken is dat de huishoudens die open staan voor de aanpak van hun financiële problemen tijdens het in kaart brengen daarvan gedurende 3 maanden wekelijks een voedselpakket komen halen. Alleen een aanmelding  is daarvoor voldoende. Pas wanneer die 3 maanden voorbij zijn, volgt er een intakegesprek, waarin bekeken wordt of men langer aanspraak kan maken op een voedselpakket.

Deel dit nieuws