<div style='color: #000;'>Voedselbank Leiden deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het pakket </div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers stellen</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het voedselpakket</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div>

Omdat we uitsluitend met vrijwilligers werken hebben we geen personeelskosten. En het voedsel wat we uitdelen krijgen we gratis. Maar om dat voedsel op te halen, gekoeld op te slaan en te distribueren, moeten we wel kosten maken. Ook telefoon, energie, verzekering, postzegels; het kost allemaal geld. Daarom kunnen we niet zonder financiële steun.

Financiële giften zijn dan ook "brood"-nodig. U kunt ons werk steunen door een gift te storten op IBAN nummer: NL82INGB 0001 152 165 t.n.v. Voedselbank Leiden. Wij zouden het fijn vinden als u uw adresgegevens bij de omschrijving zet, zodat wij u passend kunnen bedanken. Tegenwoordig worden adresgegevens niet meer standaard bij een overschrijving vermeld, waardoor het voor ons lastig is na te gaan van wie de gift afkomstig is.

Voedselbank Leiden e.o. is een fiscaal erkend goed doel. Dat maakt uw gift fiscaal aftrekbaar. 

Sinds medio 2013 bestaat de Stichting Vrienden van de Voedselbank

Donateurs bedankt!
Afgelopen jaar hebben we veel giften gekregen van mensen die we niet altijd konden bedanken. Sommige mensen brengen voedsel en als ze zien dat iedereen druk aan het werk is, zetten ze het neer en vertrekken meteen weer; anderen maken een bedrag aan ons over, maar op het bankafschrift staat geen adres om een bedankje naar toe te sturen. 

Alle goede gevers willen we hierbij hartelijk danken en laten weten dat we heel blij zijn met hun hulp.
Zonder uw hulp zou de voedselbank niet bestaan.