<div style='color: #000;'>Het aanbod van producten</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week naar</div><div style='color: #d9782d;'>een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <div style='color: #000;'>We streven elke week</div><div style='color: #d9782d;'>naar een gevarieerd aanbod</div> <div style='color: #000;'>De klant kiest:</div><div style='color: #d9782d;'>uitdelen volgens 'winkelconcept'</div>

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden per 1 januari 2017 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. In hoofdlijnen:

Bedragen per 1 januari 2017:
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule, komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

Minder dan:

  • € 200,- voor één volwassene plus
  • € 80,- voor elke extra volwassene (personen van 18 jaar of ouder)
  • € 80,- per kind (ongeacht de leeftijd maar wel jonger dan 18 jaar)

 

Tijdelijke ondersteuning in verband met tijdelijk geen inkomen:

Er is een groep mensen die tijdelijk geen inkomen heeft en dus in aanmerking zou kunnen komen voor tijdelijke ondersteuning door de voedselbank. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen waarvoor een uitkering is aangevraagd maar waarvan de verwerking op zich laat wachten. ZZP’ers die werkzaamheden voor derden hebben verricht en die lang op hun geld moeten wachten. Of mensen die denken dat ze het zelf zouden moeten kunnen redden en de ene schuld met de andere aflossen en de stap naar de voedselbank misschien te groot vinden. Mensen die dus niet via sociale instanties worden aangemeld, omdat ze nog geen gebruik maken van soortgelijke hulpverlening.

De voedselbank is er ook voor deze mensen, mits ze aan de gestelde criteria voldoen. Indien u in een soortgelijke situatie verkeert en (tijdelijk) beschikt over weinig financiële middelen, verwijzen wij u graag naar de aanmeldingsprocedure.