<div style='color: #000;'>Voedselbank Leiden deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het pakket </div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers stellen</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het voedselpakket</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div>

Een zorgvuldige aanmeldingsprocedure zorgt ervoor dat de voedselpakketten alleen terecht komen bij mensen die in nood verkeren. Iedereen kan een beroep doen op de Voedselbank Leiden en omstreken, ongeacht geloof, huidskleur of nationaliteit.

Om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket kunnen particulieren zich niet zelf aanmelden. Aanmelding gaat in principe middels verwijzing door sociale instanties. We maken daarna zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. In dat intake gesprek kijken we of de landelijke criteria van toepassing zijn.

Voedselpakketten die door de Leidse Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financiëel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daarom wordt elk half jaar een herintake gedaan om te kijken of de criteria nog van toepassing zijn.

Verwijzing
Voor de Leidse regio (Leiden waaronder ZW en Merenwijk, Leiderdorp en Oegstgeest) geschiedt de aanmelding in principe via sociale instanties, zoals de schuldhulpverlening, het maatschappelijk werk of de GGZ. 
De met ons samenwerkende voedselbanken rondom deze regio (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Voorschoten) hebben hun eigen intakeprocedures. 

Als u als hulpverlener denkt dat de klant uit de Leidse regio in aanmerking komt (lees de criteria) kunt ons aanmeldingsformulier downloaden, printen en na invulling aan de client meegeven. 
Hij/zij kan zich dan op donderdagmiddag tussen 12:00 en 13:00 met dat formulier op de administratie melden voor een eerste voedselpakket. 
Wij maken dan meteen een afspraak voor een intake om de deelname op voorlopige basis om te zetten naar vast.

Intake
Bij de intake wordt getoetst volgens de criteria die de Vereniging Voedselbanken Nederland, waarbij de voedselbank Leiden e.o. is aangesloten, heeft opgesteld. Voor een goede beoordeling is het gewenst om alle financiële gegevens te overleggen.

  • Inkomensverklaring (loon of uitkering), huur en huursubsidie, kosten energie en water, voorlopige teruggaves van de belasting, woonlasten, kosten schoolgaande kinderen, schulden.

De Voedselbank garandeert anonimiteit en zorgvuldigheid bij het behandelen van de aanvraag.

Zolang het intake gesprek nog niet heeft plaatsgevonden, kan wel al wekelijks een voedselpakket opgehaald worden op voorlopige basis indien men is aangemeld door een hulpverlenende instantie