<div style='color: #000;'>Voedselbank Leiden deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het pakket </div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers stellen</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het voedselpakket</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div>

Landelijk en regionaal is het beleid dat alleen voedsel dat is ingezameld wordt uitgedeeld en dat er geen voedsel wordt ingekocht. De laatste jaren is echter het aantal huishoudens dat een beroep doet op de voedselbank sterk gegroeid, terwijl het aanbod van voedsel door de economische crisis is afgenomen. Daardoor is het niet altijd mogelijk om wekelijks een verantwoord en gezond voedselpakket uit te delen. Om daar toch voor te kunnen zorgen is medio 2013 de Stichting Vrienden van de Voedselbank opgericht.

Ook gebeurt het regelmatig dat er giften worden gedaan om daarmee voedsel te kopen. Deze giften kunnen nu aan de Stichting Vrienden van de Voedselbank worden gedaan, waardoor het zeker is dat er alleen voedsel van gekocht wordt.

Financiele steun
U kunt de Stichting Vrienden van de Voedselbank steunen door geld over te maken naar haar IBAN: NL25INGB 0006 276 149. Met uw gift worden uitsluitend voedselaankopen gedaan om de pakketten aan te vullen.

Sinds augustus 2013 zijn wij een door de belasting erkende ANBI instelling. Dat houdt in dat giften die u aan ons doet, bij uw belastingopgave kunt aftrekken.

De jaarstukken die daartoe openbaar moeten zijn:
Financieel jaaroverzicht 2015, deze kunt u hier downloaden.
 
Financieel jaaroverzicht 2014, deze kunt u hier downloaden.
doelstelling en beleidsplan 2014
jaarrekening 2013
 

 

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank Leiden is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Peter Vinke
Secretaris: Bert Kortekaas
Penningmeester: Wilbert Hocks

Het bestuur is schriftelijk bereikbaar: Willem Barentszstraat 37, 2315 TZ Leiden, of per e-mail: vriendenvoedselbankleiden@gmail.com