<div style='color: #000;'>Voedselbank Leiden deelt</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks 400 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het pakket </div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>60 vrijwilligers stellen</div><div style='color: #d9782d;'>wekelijks pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>De samenstelling van het voedselpakket</div><div style='color: #d9782d;'>is elke week anders</div> <div style='color: #000;'>Wij zijn erg blij</div><div style='color: #d9782d;'>met onze vaste leveranciers</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div>
Missie  
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland op basis van objectieve criteria en doen dat uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.
 
Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien, werkt Voedselbank Leiden e.o. samen met bedrijven, instellingen (o.a. kerken, scholen en serviceclubs), overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de ergste armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
 
Kernwaarden
Alle vrijwilligers binnen de Voedselbank Leiden hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
  • We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers 
  • We verstrekken voedsel en non-food (o.a. kleding) die door anderen worden gedoneerd 
  • We verstrekken het gedoneerde voedsel en non-food uitsluitend aan onze klanten 
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel in evenwichtig samengestelde en kwantitatief volwaardige pakketten 
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk over onze klanten 
  • We behandelen onze klanten met respect 
  • We zijn neutraal, onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) en transparant in onze verantwoording 
  • We spreken elkaar met respect aan op het hanteren van bovenstaande kernwaarden in ons handelen
Doelstelling 
Voedselbank Leiden e.o. heeft de volgende hoofddoelstellingen:
  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen 
  • Het voorkomen van verspilling van nog goed bruikbaar voedsel
Voedselbank Leiden e.o. werkt samen op het gebied van kennis, transport en voedseloverschotten met de voedselbanken in de Duin-en Bollenstreek.